FANDOM


Superheavy Samurai Gigagloves
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)グロウ-()
SuperheavySamuraiGigagloves-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃグロウ-
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
グロウ-V
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Gurō-Bu
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Samurai Glove
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1000
 Mã số 62017867
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác