FANDOM


Superheavy Samurai Magnet
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)ジシャ-(クー)
SuperheavySamuraiMagnet-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃジシャ-
クー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
ジシャ-Q
クー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Jisha-Kū
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 1900
 Mã số 89091772
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.