FANDOM


Superheavy Samurai Magnet
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)ジシャ-(クー)
SuperheavySamuraiMagnet-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃジシャ-
クー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
ジシャ-Q
クー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Jisha-Kū
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 1900
 Mã số 89091772
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác