FANDOM


Superheavy Samurai Ninja Sarutobi
(ちょう)(じゅう)(にん)(じゃ)サルト-(ビー)
SuperheavySamuraiNinjaSarutobi-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
にん
じゃサルト-
ビー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
にん
じゃ
サルト-B
ビー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjū Ninja Saruto-Bī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Ninja Saruto-B
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2800
 Mã số 76471944
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.