FANDOM


Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
(ちょう)(じゅう)(しん)()シュテンドウ-(ジー)
SuperheavySamuraiOgreShutendoji-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しん
きシュテンドウ-
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しん
シュテンドウ-G
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjū Shinki Shutendō - Jī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy God Oni Shutendo - G
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2500
 Mã số 36953371
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên