FANDOM


Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
(ちょう)(じゅう)(しん)()シュテンドウ-(ジー)
SuperheavySamuraiOgreShutendoji-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しん
きシュテンドウ-
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しん
シュテンドウ-G
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjū Shinki Shutendō - Jī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy God Oni Shutendo - G
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2500
 Mã số 36953371
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác