FANDOM


Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
(ちょう)(じゅう)(しん)()シュテンドウ-(ジー)
SuperheavySamuraiOgreShutendoji-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しん
きシュテンドウ-
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しん
シュテンドウ-G
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjū Shinki Shutendō - Jī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy God Oni Shutendo - G
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2500
 Mã số 36953371
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.