Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Superheavy Samurai Soulbreaker Armor

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Superheavy Samurai Soulbreaker Armor
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()ブレイク・アーマー
SuperheavySamuraiSoulbreakerArmor-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るブレイク・アーマー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
ブレイク・アーマー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 500
 Mã số 77679716
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên