FANDOM


Superheavy Samurai Soulbuster Gauntlet
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()バスター・ガントレット
SuperheavySamuraiSoulbusterGauntlet-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るバスター・ガントレット
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
バスター・ガントレット
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Sōru Basutā Gantoretto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 400
 Mã số 35800511
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.