FANDOM


Supply
(ぶっ)()調(ちょう)(たつ)(いん)
Supply-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ぶっ
調
ちょう
たつ
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぶっ
調
ちょう
たつ
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Busshi Chōtatsuin
 Tên Nhật (Dịch) Materials Supplier
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 800
 Mã số 44072894
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.