FANDOM


Supreme Arcanite Magician
()()(どう)()アーカナイト・マジシャン
SupremeArcaniteMagician-STBL-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
どう
しアーカナイト・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
アーカナイト・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Hamadōshi Ākanaito Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Supreme Wizard Arcanite Magician
 Tên Hàn 패마도사 아캐나이트 매지션
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2800
 Mã số 21113684
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên