FANDOM


Swap Frog
鬼ガエル
SwapFrog
Nhóm liên quan Frog
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 1000/500
Mã số 09126351
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 1 quái thú THỦY để Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi lá này được Triệu hồi, bạn có thể chọnđưa 1 quái thú THỦY Loại-Aqua Cấp 2 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn hoặc trên sân của bạn vào Mộ bài. Một lần trong lượt, bạn có thể lấy lại 1 quái thú bạn điều khiển về tay để Triệu hồi Thường 1 quái thú "Frog", trừ "Swap Frog" hoặc "Frog the Jam", thêm một lần Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
English Description
You can discard 1 WATER monster to Special Summon this card from your hand. When this card is Summoned, you can select and send 1 Level 2 or lower Aqua-Type WATER monster from your Deck or your side of the field to the Graveyard. Once per turn, you can return 1 monster you control to your hand to Normal Summon 1 "Frog" monster, except "Swap Frog" or "Frog the Jam", in addition to your Normal Summon or Set this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên