Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Swarm of Crows

7.547bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Swarm of Crows
カラスの(きょ)(ぐん)
SwarmofCrows.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1200/1800
Mã số 41039846
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài. Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi lá này được Triệu hồi Lật mặt: Vứt bỏ 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay đối phương.
English Description
Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is Flip Summoned: Discard 1 random card from your opponent's hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên