FANDOM


Swordsman of Landstar
ランドスターの(けん)()
SwordsmanofLandstar-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ランドスターの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) ランドスターの剣
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Randosutā no Kenshi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 500 / 1200
 Mã số 03573512
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác