Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Swordsman of Landstar

6.779bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Swordsman of Landstar
ランドスターの(けん)()
SwordsmanofLandstar-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ランドスターの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) ランドスターの剣
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Randosutā no Kenshi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior
 ATK / DEF 500 / 1200
 Mã số 03573512
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên