FANDOM


Swordsman of Revealing Light
()(ふう)(けん)(けん)()
SwordsmanofRevealingLight-SECE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふう
けんの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
けん
の剣
けん
 Tên Hàn 봉인검의 검사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2400
 Mã số 64605089
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác