FANDOM


Synchro Magnet
シンクロ・マグネーター
 Tên Nhật シンクロ・マグネーター
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner
 CÔNG / THỦ 1000 / 600
 Mã số 50702124
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác