FANDOM


Synchron Carrier
シンクロン・キャリアー
SynchronCarrier-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Đồng Đồ Hộ Tống
 Tên Nhật シンクロン・キャリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkuron Kyariā
 Tên Hàn 싱크론 캐리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 62125438
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.