FANDOM


DARK.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 22 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Black Dragon Collapserpent

    Black Dragon Collapserpent 暗(あん)黒(こく)竜(りゅう) コラプサーペント Loại bài Quái thú Hiệu ứng HỆ ÁM CẤP SAO 4…

  • Black Ray Lancer

    Black Ray Lancer ブラック・レイ・ランサー Loại bài Quái thú Xyz HỆ ÁM HẠNG SAO 3 Chủng Beast-Warrior/Xyz…

  • Blackwing - Hurricane the Tornado

    Blackwing - Hurricane the Tornado BF(ブラックフェザー)-竜(たつ)巻(まき)のハリケーン Nhóm liên quan Blackwing Loại bài…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:08, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:08, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (22 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình