FANDOM


Normal-N.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 18 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Artifact Sanctum

    Artifact Sanctum アーティファクトの神智 Nhóm liên quan Artifact Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy Thông…

  • BIG Win!?

    BIG Win!? 大(だい)金(きん)星(ぼし)!? Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Mã số 84677654 Mô tả…

  • Battleguard Howling

    Battleguard Howling バーバリアン・ハウリング Nhóm liên quan Battleguard Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:06, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:06, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (18 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình