FANDOM


Normal-N.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 18 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Artifact Sanctum

    Artifact Sanctum アーティファクトの神智 Nhóm liên quan Artifact Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy Thông…

  • BIG Win!?

    BIG Win!? 大(だい)金(きん)星(ぼし)!? Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Mã số 84677654 Mô tả…

  • Battleguard Howling

    Battleguard Howling バーバリアン・ハウリング Nhóm liên quan Battleguard Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:06, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:06, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (18 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên