FANDOM


Quick-Play.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 20 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Anti-Magic Arrows

    [[Category:]]

  • Artifact Ignition

    Tên Tiếng Việt của lá này không chính thức. Thành viên Nhóm bài/Loạt bài

  • Artifacts Unleashed

    Artifacts Unleashed アーティファクトの開放 Nhóm bài Artifact Loại bài Bài Phép Phân nhánh Tức thời Mã số…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:07, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:07, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (20 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình