FANDOM


SPELL.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 32 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Artifacts Unleashed

    Artifacts Unleashed アーティファクトの開放 Nhóm bài Artifact Loại bài Bài Phép Phân nhánh Tức thời Mã số…

  • Battle Fusion

    Battle Fusion 決(けっ)闘(とう)融(ゆう)合(ごう)-バトル・フュージョン Nhóm liên quan Nhóm Fusion Loại bài Bài Phép Phân…

  • Beast Rage

    Beast Rage ビーストレイジ Loại bài Bài Phép Phân nhánh Bài Phép Thông thường Mã số 09999961 Mô tả Hiệu…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:07, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:07, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (32 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình