FANDOM


SPELL.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 32 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Artifacts Unleashed

    Artifacts Unleashed アーティファクトの開放 Nhóm bài Artifact Loại bài Bài Phép Phân nhánh Tức thời Mã số…

  • Battle Fusion

    Battle Fusion 決(けっ)闘(とう)融(ゆう)合(ごう)-バトル・フュージョン Nhóm liên quan Nhóm Fusion Loại bài Bài Phép Phân…

  • Beast Rage

    Beast Rage ビーストレイジ Loại bài Bài Phép Phân nhánh Bài Phép Thông thường Mã số 09999961 Mô tả Hiệu…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:07, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:07, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (32 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên