FANDOM


TRAP.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 25 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Artifact Sanctum

    Artifact Sanctum アーティファクトの神智 Nhóm liên quan Artifact Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy Thông…

  • Assault Counter

    Assault Counter バスター・カウンター Nhóm liên quan Assault Mode Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy Tức…

  • Assault Slash

    Assault Slash バスター・スラッシュ Nhóm liên quan Assault Mode Loại bài Bài Bẫy Phân nhánh Bài Bẫy Thông…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:07, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:07, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (25 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình