FANDOM


WIND.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 15 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Caam, Serenity of Gusto

    Caam, Serenity of Gusto ガスタの静(せい)寂(じゃく) カーム Thành viên của Gusto Hổ trợ cho Gusto  Loại bài Quái…

  • Castel, the Skyblaster Musketeer

    Castel, the Skyblaster Musketeer 鳥(ちょう)銃(しゅう)士(し)カステル Nhóm liên quan Skyblaster Loại bài Quái thú…

  • Charioteer of Prophecy

    Charioteer of Prophecy 魔導弓士 ラムール Nhóm bài Spellbook║Prophecy Loại bài Quái thú Hiệu ứng HỆ PHONG…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:09, ngày 28 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:09, ngày 28 tháng 8 năm 201377 × 77 (15 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên