FANDOM


T.G. Blade Blaster
TG(テックジーナス) ブレード・ガンナー
TGBladeBlaster-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
TG
テックジーナス ブレード・ガンナー
 Tên Nhật (Chuẩn) TG
テックジーナス
ブレード・ガンナー
 Tên Nhật (rōmaji) Tekkujīnasu Burēdo Gannā
 Tên Nhật (Dịch) Tech Genus Blade Gunner
 Tên Hàn TG(테크지너스) 블레이드 건맨
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2200
 Mã số 51447164
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.