FANDOM


T.G. Blade Blaster
TG(テックジーナス) ブレード・ガンナー
TGBladeBlaster-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
TG
テックジーナス ブレード・ガンナー
 Tên Nhật (Chuẩn) TG
テックジーナス
ブレード・ガンナー
 Tên Nhật (rōmaji) Tekkujīnasu Burēdo Gannā
 Tên Nhật (Dịch) Tech Genus Blade Gunner
 Tên Hàn TG(테크지너스) 블레이드 건맨
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2200
 Mã số 51447164
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác