FANDOM


T.G. Recipro Dragonfly
TG(テックジーナス) レシプロ・ドラゴン・フライ
TGReciproDragonfly-LC5D-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
TG
テックジーナス レシプロ・ドラゴン・フライ
 Tên Nhật (Chuẩn) TG
テックジーナス
 レシプロ・ドラゴン・フライ
 Tên Nhật (rōmaji) Tekkujīnasu Reshipuro Doragon Furai
 Tên Nhật (Dịch) Tech Genus Recipro Dragon Fly
 Tên Hàn TG(테크지너스) 레시프로 드래곤 플라이
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 62560742
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác