Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

T.G. Striker

7.161bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
T.G. Striker
TG(テックジーナス) ストライカー
300px
 Tên Nhật (Kana)
TG
テックジーナス ストライカー
 Tên Nhật (Chuẩn) TG
テックジーナス
ストライカー
 Tên Hàn TG(테크지너스) 스트라이커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Tuner
 CÔNG / THỦ 800 / 0
 Mã số 01315120
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên