FANDOM


DEF ((しゅ)()(りょく) Shubiryoku; Chinese: 守備力 Shǒubèilì) là từ viết tắt của Defense, nghĩa ở đây là Điểm Phòng thủ (gọi tắt là Điểm Thủ hay Thủ). Nó dùng để chỉ Sức Chống đỡ của lá Bài Quái thú.

Trong lúc giao chiến, quái thú nào có ATK cao hơn sẽ tiêu diệt quái thú ở Thế ThủDEF thấp hơn nhưng không gây thiệt hại chiến đấu cho bên điều khiển quái thú Thế Thủ, trừ trường hợp quái thú tấn công có hiệu ứng "xuyên giáp" thì thiệt hại chiến đấu sẽ được tính theo mức chênh lệch giữa ATK bên công và DEF bên thủ.

Nếu quái thú bên tấn công có ATK thấp hơn DEF của bên phòng thủ, bên công sẽ nhận thiệt hại chiến đấu theo mức chênh lệch giữa ATK bên công và DEF bên thủ.

Quái thú Liên kết không có THỦ và như vậy không thể bị chuyển về Thế Thủ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.