FANDOM


WATER.svg
THỦY (WATER) là 1 Hệ khá linh hoạt. Nó có rất nhiều Bộ được xây dựng dựa trên những quái thú thuộc Hệ này. Các Loại quái thú thường được kết hợp với Hệ này bao gồm Aqua, Sea Serpent, Fish,.. đôi khi là các Loại không phổ biến như Plant hay Reptile. THỦY thường được xem là đối trọng của HỎA, mặc dù trong cả OCG/TCG chúng ko thật sự có lợi thế khắc chế nhau.Mẫu Quái thú Hệ THỦY

MermailAbysstrite.jpg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên