FANDOM


Tackle Crusader
タックルセイダー
TackleCrusader-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật タックルセイダー
 Tên Nhật (rōmaji) Takkuruseidā
 Tên Nhật (Dịch) Tackrusader
 Tên Hàn 테크루세이더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1800
 Mã số 12467005
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.