Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Talaya, Princess of Cherry Blossoms

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Talaya, Princess of Cherry Blossoms
桜姫(おうひ)タレイア
TalayaPrincessofCherryBlossoms-MP14-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
桜姫
おうひタレイア
 Tên Nhật (Chuẩn) 桜姫
おうひ
タレイア
 Tên Nhật (rōmaji) Ōhi Tareia
 Tên Hàn 앵희 타레이아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1200
 Mã số 80190753
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên