FANDOM


Tempest, Dragon Ruler of Storms
(らん)(せい)(りゅう)-テンペスト
TempestDragonRulerofStorms-CT10-EN-ScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
らん
せい
りゅう-テンペスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
らん
せい
りゅう
-テンペスト
 Tên Nhật (rōmaji) Ranseiryū - Tenpesuto
 Tên Hàn 남정룡-템피스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2200
 Mã số 89399912
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên