FANDOMTempest Magician
マジックテンペスター
TempestMagician-CSOC-EN-ScR-1E
 Tên Nhật マジックテンペスター
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Tenpesutā
 Tên Nhật (Dịch) Magic Tempester
 Tên Hàn 매직 템피스터
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1400
 Mã số 63101919
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác