FANDOMTempest Magician
マジックテンペスター
TempestMagician-CSOC-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật マジックテンペスター
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Tenpesutā
 Tên Nhật (Dịch) Magic Tempester
 Tên Hàn 매직 템피스터
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1400
 Mã số 63101919
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên