FANDOM


Tenmataitei
(てん)()(たい)(てい)
Tenmataitei-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
てん
たい
てい
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
たい
てい
 Tên Nhật (rōmaji) Tenma Taitei
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 90122655
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác