FANDOM


Tenshin
(てん)(しん)テンシーン
Tenshin-YS11-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てん
しんテンシーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
しん
テンシーン
 Tên Nhật (rōmaji) Tenshin Tenshīn
 Tên Nhật (Dịch) Turnover Tenshin
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 100
 Mã số 59563768
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.