FANDOM


Tenshin
(てん)(しん)テンシーン
Tenshin-YS11-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てん
しんテンシーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
しん
テンシーン
 Tên Nhật (rōmaji) Tenshin Tenshīn
 Tên Nhật (Dịch) Turnover Tenshin
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 100
 Mã số 59563768
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác