Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Terra the Terrible

6.779bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Terra the Terrible
()(じん) テラ
300px
 Tên Nhật (Kana)
じん テラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
 テラ
 Tên Hàn 마인 테라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend
 ATK / DEF 1200 / 1300
 Mã số 63308047
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên