FANDOM


Terra the Terrible
()(じん) テラ
 Tên Nhật (Kana)
じん テラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
 テラ
 Tên Hàn 마인 테라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1200 / 1300
 Mã số 63308047
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên