Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Testament of the Arcane Lords

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Testament of the Arcane Lords
()(どう)(しん)のオブジェ
TestamentoftheArcaneLords-WCPS-AE-SR-UE-RP.jpg
 Tên Nhật (Kana)
どう
しんのオブジェ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
しん
のオブジェ
 Tên Nhật (rōmaji) Madōshin no Obuje
 Tên Nhật (Dịch) Objet of the Magical God
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Văn bản giới hạn This card cannot be used in a Duel.
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên