FANDOM


Teva
テーヴァ
Teva-CMC-EN-SR-UE
 Tên Nhật テーヴァ
 Tên Nhật (rōmaji) Tēva
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 16469012
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác