FANDOM


Đây là thư viện các lá bài trong manga Yu-Gi-Oh! GX. Bài được liệt kê theo, thứ tự đầu tiên là loại bài và sau đó là sự xuất hiện.

Quái thú Thường

Ngoài Quái thú Thường, phần này còn bao gồm cả những quái thú không được xác nhận về hiệu ứng bài.

Quái thú Hiệu ứng

Quái thú Dung hợp

Bài Phép

Bài Bẫy

Quái thú Token

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên