FANDOM


Bản mẫu:Talkheader

  • Đây là tập hợp các từ khóa mình dùng để dịch bài. Các biên tập viên nên thảo luận, góp ý trước khi thay đổi gì. Cảm ơn.

Huykaiba (thảo luận) 12:55, ngày 15 tháng 10 năm 2014 (UTC)


171.233.45.97 17:35, ngày 10 tháng 12 năm 2014 (UTC)

Góp ý chỉnh sửa:

 Ritual Summon -> Triệu hồi Tế đàn/Nghi lễ

Tribute Summon -> Triệu hồi Hiến tế

Tribute Set ->  Hiến tế Úp

Xyz -> Bứt Phá

Ritual Monster -> Quái thú Tế đàn/Nghi lễ

Detach -> Loại

Remove from play -> Xóa khỏi cuộc chơi

Send -> Gửi

Negate -> Phủ nhận

Take -> Lấy

Switch -> Tráo đổi

Owner -> Người sở hữu

Once per Turn -> Một lần mỗi lượt

Counter '''''-> Phản công/Phản đòn

Turner ''-> Điều phối/Bộ Chỉnh

Gemini '-> Nhị thể

Union -> Liên hợp

Spirit -> Linh hồn

Toon -> Hoạt Hình

Type -> Chủng loại

Aqua

Thủy
Beast-Warrior Người Thú
Creator God Thần Sáng tạo
Dinosaur Khủng Long
Divine-Beast Thần Thú
Dragon Rồng
Fairy Thiên Sứ
Fiend Ác Ma
Fish
Insect Côn Trùng
Machine Máy Móc
Plant Thực vật
Psychic Tâm linh
Pyro Viêm
Reptile Bò Sát
Rock Đá
Sea Serpent Rắn Biển
Spellcaster Pháp Sư/Thuật Sĩ/Phù Thủy
Thunder Lôi
Warrior Chiến Binh
Winged Beast Điểu Thú
Wyrm Huyễn Long
Zombie Thây Ma


Korotime (thảo luận) 02:26, ngày 2 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Một số đề xuất

Mình có ba đề xuất

Thứ nhất vì cứ dịch word-by-word rất là cứng thì có thể dịch thoát đi một tí bằng cách bỏ từ đi hoặc dịch thoát đi một tí

Thế nên là mình đề xuất 

Level dịch thành Cấp thay vì Cấp sao

Rank dịch thành Hạng thay vì Hạng sao

Destroy là "phá hủy", hủy là cancel 

Face-up/Face-down thì có thể dịch là vị trí ngửa hoặc úp, chả cần phải mặt-úp, mặt-ngửa gì cả

Thứ hai là nếu muốn dịch thì nên xem lại lý thuyết dịch thay vì cứ cắm đầu vào mà dịch hoặc copy paste từ Google Dịch ra.

Thứ ba là nếu có chỉnh sửa bài của người khác thì nên bảo trước

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.