FANDOM


Để thực thi (Nhật: 処理 Shori; Trung: 處理 Chǔlǐ) một hiệu ứng tức là áp dụng nó. Sau khi tất cả các Chuỗi (Chain) (nếu được tạo ra) đã được thực thi hết, các lá bài đã kích hoạt sẽ được đưa vào Mộ bài, trừ khi chúng là Bài Duy trì, Môi trường, hoặc Trang bị; hoặc được giữ lại do hiệu ứng của chúng, giống như "Swords of Revealing Light" hay chuyển nó sang nơi khác như "Bait Doll".

Mọi lá bài được kích hoạt đều phải thực thi, trừ khi chúng bị vô hiệu sự kích hoạt.

Hiệu ứng của lá bài được kích hoạt ở đâu thì sẽ thực thi ở đó. Vị trí của lá bài sẽ không ảnh hưởng đến nơi mà hiệu ứng được thực thi. Ví dụ

  1. Nếu "Effect Veiler" đã vô hiệu lá bài giống như "Rescue Rabbit", và sau đó "Rescue Rabbit" kích hoạt hiệu ứng của nó nhằm Hi sinh chính nó để trả phí, hiệu ứng mà đã kích hoạt trên sân sẽ bị vô hiệu khi nó được thực thi.
  2. Nếu "Destiny HERO - Malicious" được loại ra ngoài để trả phí cho việc kích hoạt hiệu ứng của nó, hiệu ứng mà đã kích hoạt trong Mộ bài sẽ bị vô hiệu bởi "Shadow-Imprisoning Mirror" khi nó được thực thi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.