Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

The Agent of Entropy - Uranus

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
The Agent of Entropy - Uranus
死の代行者 ウラヌス
TheAgentofEntropyUranus.png
Nhóm liên quan The Agent
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fairy/Tuner
ATK/DEF 2200/1200
Mã số 97750534
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu có "The Sanctuary in the Sky" trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Một lần trong lượt: Bạn có thể đưa 1 quái thú "The Agent" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài, và nếu làm vậy, Cấp sao của lá này trở thành Cấp sao của quái thú đã đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng này.
English Description
If "The Sanctuary in the Sky" is on the field, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can send 1 "The Agent" monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, this card's Level becomes the Level of the monster sent to the Graveyard by this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên