FANDOM


The Agent of Mystery - Earth
(しん)()(だい)(こう)(しゃ) アース
TheAgentofMysteryEarthSDLS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しん
ぴの
だい
こう
しゃ アース
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
の代
だい
こう
しゃ
アース
 Tên Nhật (rōmaji) Shinpi no Daikōsha Āsu
 Tên Hàn 신비의 대행자 어스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Tuner
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 91188343
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên