FANDOM


The Agent of Mystery - Earth
(しん)()(だい)(こう)(しゃ) アース
TheAgentofMysteryEarthSDLS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
ぴの
だい
こう
しゃ アース
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
の代
だい
こう
しゃ
アース
 Tên Nhật (rōmaji) Shinpi no Daikōsha Āsu
 Tên Hàn 신비의 대행자 어스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Tuner
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 91188343
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác