FANDOM


The Blazing Mars
The blazing MARS(ザ・ブレイジング・マーズ)
TheBlazingMars-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
The blazing MARS
ザ・ブレイジング・マーズ
 Tên Nhật (Chuẩn) The blazing MARS
ザ・ブレイジング・マーズ
 Tên Nhật (rōmaji) Za Bureijingu Māzu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2200
 Mã số 15033525
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác