FANDOM


The Blazing Mars
The blazing MARS(ザ・ブレイジング・マーズ)
TheBlazingMars-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
The blazing MARS
ザ・ブレイジング・マーズ
 Tên Nhật (Chuẩn) The blazing MARS
ザ・ブレイジング・マーズ
 Tên Nhật (rōmaji) Za Bureijingu Māzu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2200
 Mã số 15033525
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.