FANDOM


The Creator
創世神(ザ・クリエイター)
TheCreator-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
創世神
ザ・クリエイター
 Tên Nhật (Chuẩn) 創世神
ザ・クリエイター
 Tên Nhật (rōmaji) Za Kurieitā
 Tên Hàn 창세신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 3000
 Mã số 61505339
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.