FANDOM


The Creator
創世神(ザ・クリエイター)
TheCreator-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
創世神
ザ・クリエイター
 Tên Nhật (Chuẩn) 創世神
ザ・クリエイター
 Tên Nhật (rōmaji) Za Kurieitā
 Tên Hàn 창세신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 3000
 Mã số 61505339
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác