FANDOM


The Earl of Demise
()(りょう)(はく)(しゃく)
TheEarlofDemise-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
りょう
はく
しゃく
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょう
はく
しゃく
 Tên Nhật (rōmaji) Shiryō Hakushaku
 Tên Nhật (Dịch) Ghost Earl
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 2000 / 700
 Mã số 66989694
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác