FANDOM


The Emperor's Holiday
(はだか)(おう)(さま)
TheEmperorsHoliday-TU08-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
はだかの
おう
さま
 Tên Nhật (Chuẩn)
はだか
の王
おう
さま
 Tên Nhật (rōmaji) Hadaka no Ōsama
 Tên Nhật (Dịch) The Naked King
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 68400115
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]