Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

The First Monarch

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
The First Monarch
()(げん)(てい)(おう)
TheFirstMonarch-MP14-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
げんの
てい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の帝
てい
おう
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 08522996
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên