FANDOM


The Forceful Sentry
(ごう)(いん)(ばん)(へい)
300px
 Tên Nhật (Kana)
ごう
いんな
ばん
へい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
いん
な番
ばん
へい
 Tên Hàn 강인한 파수병
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 42829885
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên