Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

The Forces of Darkness

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
The Forces of Darkness
暗黒よりの軍勢
TheForcesofDarkness-LCJW-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Dark World
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 29826127
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 2 quái thú "Dark World" trong Mộ bài của bạn; lấy những lá bài đó lên tay bạn.
English Description
Target 2 "Dark World" monsters in your Graveyard; add those targets to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên