Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

The Forgiving Maiden

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
The Forgiving Maiden
()()(ぶか)(しゅう)(どう)(じょ)
TheForgivingMaiden-DB1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
ぶかき
しゅう
どう
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぶか
き修
しゅう
どう
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Jihibukaki Shūdōjo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 ATK / DEF 850 / 2000
 Mã số 84080938
 Loại Hiệu ứng Ignition
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên