FANDOM


The Furious Sea King
(いか)りの(かい)(おう)
TheFuriousSeaKingLOB-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
いかりの
かい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
いか
りの海
かい
おう
 Tên Hàn 분노의 해왕
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 800 / 700
 Mã số 18710707
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác