FANDOM


The Furious Sea King
(いか)りの(かい)(おう)
 Tên Nhật (Kana)
いかりの
かい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
いか
りの海
かい
おう
 Tên Hàn 분노의 해왕
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 800 / 700
 Mã số 18710707
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên