Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

The Ice-Bound God

6.397bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share


The Ice-Bound God
 • Nhật:
  かみ
  の氷
  ひょう
  けつ
 • Kana:
  かみの
  ひょう
  けつ
 • Romaji: Kami no Hyōketsu
 • Việt: Freezing of God
TheIceBoundGod-EN-Manga-GX.png
Loại bài

Bẫy TRAP.svg

Thuộc tính

Thông thường

Khi hai hoặc nhiều quái thú THỦY có mặt, vô hiệu hiệu ứng của quái thú đối phương.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Hình ảnh khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên