FANDOM


The Legendary Exodia Incarnate
(しょう)(かん)(しん)エクゾディア
TheLegendaryExodiaIncarnate-LDK2-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Hiện Thân Vị Thần Huyền Thoại Exodia
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
しんエクゾディア
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
しん
エクゾディア
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanshin Ekuzodia
 Tên Nhật (Dịch) Summoned God Exodia
 Tên Hàn 소환신 엑조디아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 58604027
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên